Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “In Thông tin Tài chính, Thông tin Phục vụ lãnh đạo và Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam năm 2024”

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “In Thông tin Tài chính, Thông tin Phục vụ lãnh đạo và Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam năm 2024” 17/01/2024 08:09:00 127

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “In Thông tin Tài chính, Thông tin Phục vụ lãnh đạo và Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam năm 2024”

17/01/2024 08:09:00

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%