Đến hết tháng 4/2024, còn 316 dự án, tiểu dự án có tỷ lệ giải ngân đầu tư công 0%

Đến hết tháng 4/2024, còn 316 dự án, tiểu dự án có tỷ lệ giải ngân đầu tư công 0% 17/05/2024 16:20:00 140

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Đến hết tháng 4/2024, còn 316 dự án, tiểu dự án có tỷ lệ giải ngân đầu tư công 0%

17/05/2024 16:20:00

(HQ Online) Theo Bộ Tài chính, 316 dự án, tiểu dự án nguồn ngân sách trung ương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công đến ngày 30/4/2024 là 0% tại 48 địa phương.

Đến ngày 30/4/2024, còn nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân là 0% so kế hoạch. Ảnh minh hoạ: Internet

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 4848/BTC-ĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương - NSTW (vốn trong nước) do địa phương quản lý.

Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch vốn NSTW theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) do địa phương quản lý là gần 82.244 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến hết ngày 31/3/2024, các dự án mới giải ngân được hơn 8.634 tỷ đồng, đạt 10,5% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (12,16%). Đặc biệt, đến ngày 30/4/2024, còn nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân là 0% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để các địa phương nắm bắt tình hình giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án nguồn NSTW theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) do địa phương quản lý, làm cơ sở để chủ tịch UBND cấp tỉnh kịp thời chủ động triển khai các giải pháp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 phấn đấu đạt kết quả cao nhất (trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), Bộ Tài chính công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của 316 dự án, tiểu dự án nguồn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/4/2024 là 0% tại 48 địa phương.

Bộ Tài chính đề nghị UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tất cả nguồn vốn, cụ thể là nguồn NSTW, ngân sách địa phương và các nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch được Chính phủ quy định tại Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024 và nghị quyết các phiên họp thường kỳ; các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư, sở, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công; đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn đầu tư công các dự án chưa giải ngân và có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước Bộ Tài chính đã công khai hàng tháng.

Bộ Tài chính đề nghị chủ động rà soát và điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn; trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị gửi các bộ có liên quan để tổng hợp theo quy định.

Cùng với đó là thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao.

Hương Dịu

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%