Huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ đạt 52% kế hoạch

Huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ đạt 52% kế hoạch 10/08/2023 16:47:00 357

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ đạt 52% kế hoạch

10/08/2023 16:47:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Nhờ bám sát diễn biến thị trường, tổ chức triển khai công tác huy động theo kế hoạch Bộ Tài chính giao, đến hết tháng 7/2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 208.729 tỷ đồng vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ, đạt 52% kế hoạch năm (400.000 tỷ đồng)

Ảnh minh họa.

Lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 3,54%/năm; kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 12,37 năm và thời gian đáo hạn bình quân của danh mục trái phiếu chính phủ là 9,21 năm.

Song song với việc huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ, trong 7 tháng vừa qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) cũng điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và của các đơn vị giao dịch với KBNN (nội tệ, ngoại tệ); triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành đã được phê duyệt như: gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại; mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ; tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước theo quy định.

Bên cạnh đó, KBNN cũng thực hiện quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ; tiếp tục mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại. KBNN cũng duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng đảm bảo thông suốt, kịp thời và an toàn.

KBNN cho biết, trong thời gian tới đây, đơn vị sẽ tiếp tục điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với KBNN (bằng cả nội tệ và ngoại tệ); triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước quý III/2023 được Bộ Tài chính phê duyệt; đồng thời, tiếp tục triển khai việc mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại theo quy định.

Đặc biệt, KBNN sẽ bám sát tình hình của thị trường, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước để tổ chức huy động vốn trái phiếu chính phủ với khối lượng phù hợp đảm báo đáp ứng nhu cầu chi trả nợ gốc của ngân sách trung ương và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Vân Hà

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%