Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh cho phép Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA được sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động

20/09/2023

Ngày 19/9/2023, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC34/KDBH Cho phép Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA được sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 30/GP/KDBH ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bộ Tài chính chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng

20/09/2023

Ngày 19/9/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 10007/BTC-QLBH về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Á Đông

30/08/2023

Ngày 23/8/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 9009/BTC-QLBH chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Á Đông