Bộ Tài chính ghi nhận việc thay đổi địa điểm của Công ty Bảo hiểm Bảo Long khu vực Bắc Trung Bộ

15/05/2024

Ngày 13/5/2024, Bộ Tài chính có công văn số 4881/BTC-QLBH Ghi nhận việc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long đã có thông báo thay đổi địa điểm Công ty Bảo hiểm Bảo Long khu vực Bắc Trung Bộ

Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Nam Á

15/05/2024

Ngày 10/5/2024, Bộ Tài chính có Công văn số 4831/BTC-QLBH chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Nam Á từ địa điểm cũ: Số B48, ngõ 113, phố Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đến địa điểm mới: Tầng 4, tòa N02, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 49/GPĐC42/KDBH về cơ cấu cổ đông của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng không

10/05/2024

Ngày 06/5/2024, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 49/GPĐC42/KDBH về cơ cấu cổ đông của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng không

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty cổ phần dạng đóng môi giới bảo hiểm Malakut tại Hà Nội

10/04/2024

Ngày 4/4/2024, Bộ Tài chính có Quyết định số 792/QĐ-BTC về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty cổ phần dạng đóng môi giới bảo hiểm Malakut tại Hà Nội

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty Allianz SE tại Hà Nội

23/02/2024

Ngày 19/02/2024, Bộ Tài chính có Quyết định số 265/QĐ-BTC về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Allianz SE tại Hà Nội.

Bộ Tài chính chấp thuận thay đổi Tổng giám đốc của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH)

04/05/2024

Ngày 25/4/2024, Bộ Tài chính có Công văn số 4294/BTC-QLBH chấp thuận ông Đoàn Kiên giữ chức Tổng Giám đốc, thay ông Nguyễn Văn Trưởng theo đề nghị của BSH

Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi Tổng giám đôc của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không

19/04/2024

Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính có công văn số 4030/BTC-QLBH chấp thuận ông Nghiêm Xuân Thái giữ chức Tổng Giám đốc của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không kể từ ngày 17/4/2024

Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi chuyên gia tính toán của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội

29/03/2024

Ngày 26/3/2024, Bộ Tài chính có Công văn số 3064/BTC-QLBH chấp thuận ông Nguyễn Chiến Thăng làm chuyên gia tính toán thay ông Hà Huy Vũ theo đề nghị của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội.