Tổ chức khóa đào tạo pháp luật chuyên sâu cho các cán bộ là nhân viên của tổng công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI)

Tổ chức khóa đào tạo pháp luật chuyên sâu cho các cán bộ là nhân viên của tổng công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) 13/12/2023 13:59:00 232

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức khóa đào tạo pháp luật chuyên sâu cho các cán bộ là nhân viên của tổng công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI)

13/12/2023 13:59:00

Tổ chức khóa đào tạo pháp luật chuyên sâu cho các cán bộ là nhân viên của tổng công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI)

Ngày 10/12/2023 tại Hà Nội, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (VIDI) tổ chức khóa đào tạo cho 40 cán bộ gồm Ban lãnh đạo công ty và Lãnh đạo các phòng, ban trụ sở chính tổng công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI).