Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tổ chức nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cục năm 2022-2023

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tổ chức nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cục năm 2022-2023 04/12/2023 13:59:00 144

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tổ chức nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cục năm 2022-2023

04/12/2023 13:59:00

Thực hiện các quyết định số 2603/QĐ-QLBH, 2604/QĐ-QLBH ngày 17/11/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm về việc thành lập các hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022-2023, ngày 24/11/2023, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã tổ chức họp nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cục năm 2022-2023: (1) Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hoạt động tính biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; (2) Rủi ro tử vong và rủi ro sống thọ trong rủi ro bảo hiểm khi xác định vốn trên cơ sở rủi ro theo IAIS và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu, ban chủ nhiệm của 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các cán bộ của Cục. Các thành viên Hội đồng đánh giá đây là các công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, hữu ích cho công tác tham mưu xây dựng chính sách và công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, các thành viên Hội đồng cũng đưa ra nhiều nhận xét, góp ý để ban chủ nhiệm 02 nhiệm vụ trên bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các đề tài.

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%