Tổ chức Khóa đào tạo Kiến thức tổng hợp về hoạt động kinh doanh bảo hiểm loại hình bảo hiểm sức khỏe cho Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt từ ngày 01-04/11/2023

Tổ chức Khóa đào tạo Kiến thức tổng hợp về hoạt động kinh doanh bảo hiểm loại hình bảo hiểm sức khỏe cho Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt từ ngày 01-04/11/2023 01/11/2023 15:05:00 79

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo Kiến thức tổng hợp về hoạt động kinh doanh bảo hiểm loại hình bảo hiểm sức khỏe cho Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt từ ngày 01-04/11/2023

01/11/2023 15:05:00

Từ ngày 01/11 đến hết sáng ngày 04/11/2023, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (VIDI) tổ chức Khóa đào tạo Kiến thức tổng hợp về hoạt động kinh doanh bảo hiểm loại hình bảo hiểm sức khỏe với sự tham gia của 23 học viên là các cán bộ của Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt; trong đó, 13 học viên học trực tiếp tại trụ sở Hà Nội và 10 học viên tham gia đào tạo qua hình thức trực tuyến từ trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

(Học viên trực tiếp tại trụ sở của Bảo Việt tại Hà Nội)

Trong thời gian 3.5 ngày đào tạo, khóa học đã cung cấp, truyền tải tới các học viên những kiến thức cơ bản cần thiết về kinh doanh bảo hiểm, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và phụ trợ bảo hiểm, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe như: Tổng quan về rủi ro; Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm; Vai trò của bảo hiểm; Một số khái niệm cơ bản trong bảo hiểm; Nguyên lý về hợp đồng bảo hiểm; Tái bảo hiểm; Hệ thống pháp luật; Quy định chung của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Quy định về hợp đồng bảo hiểm; Quy định về thành lập, tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm; Quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; Quy định của pháp luật về chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm; Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; Xử phạt vi phạm hành chính và tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm; Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm sức khỏe; Các khái niệm và thuật ngữ liên quan đến bảo hiểm sức khỏe; Các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe; Đánh giá chung về thị trường bảo hiểm sức khỏe; Các quy tắc, điều khoản của bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm du lịch, tín dụng, bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe. 

(Học viên tham gia đào tạo trực tuyến từ trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh)

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam có đội ngũ đông đảo giảng viên là các chuyên gia về kiến thức bảo hiểm và pháp luật kinh doanh bảo hiểm, các nghiệp vụ bảo hiểm. Trực tiếp giảng dạy khóa đào tạo này là giảng viên Nguyễn Thị Hải Đường và giảng viên Vũ Minh Huệ. Khóa học nhằm trang bị, hệ thống hóa các kiến thức cơ bản đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, vừa tạo diễn đàn chia sẻ, trao đổi tích cực giữa các học viên về hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe.

(Giảng viên Nguyễn Thị Hải Đường)

Trong suốt khóa đào tạo, các giảng viên dẫn dắt học viên thảo luận những nội dung thiết thực, đưa ra các tình huống thực tế mà các doanh nghiệp hay gặp vướng mắc, phương hướng giải quyết và giải đáp các vướng mắc mà học viên gặp phải trong quá trình triển khai nghiệp vụ tại đơn vị. Kết thúc khóa học, các học viên tham gia học đầy đủ sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham dự khóa học.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%