Quy định pháp lý nhằm đảm bảo tính bền vững, khả năng thích ứng và sự đổi mới

Quy định pháp lý nhằm đảm bảo tính bền vững, khả năng thích ứng và sự đổi mới 20/03/2023 15:19:00 200

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy định pháp lý nhằm đảm bảo tính bền vững, khả năng thích ứng và sự đổi mới

20/03/2023 15:19:00

Quy định pháp lý nhằm đảm bảo tính bền vững, khả năng thích ứng và sự đổi mới

Tác giả:  Amir Sadiq - Nguồn: Tạp chí Bảo hiểm Châu Á | 9/2022

Tóm tắt: Chúng ta hãy xem xét một số sáng kiến ​​mà cơ quan quản lý bảo hiểm của Malaysia đã thực hiện trong thời gian gần đây để cải thiện lĩnh vực bảo hiểm của nước này.

 

Ngành bảo hiểm của Malaysia có thể vẫn đang tiếp tục hoạt động tốt khi các công ty bảo hiểm niêm yết tại nước này đã đạt mức tăng trưởng gần hai con số trong ba tháng đầu năm 2022, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện.

 

Để đạt được mục tiêu đó, cơ quan quản lý bảo hiểm của nước này là Ngân hàng Negara Malaysia (BNM) đã khởi động một số sáng kiến ​​có tính pháp lý để hỗ trợ ngành bảo hiểm.

 

Các sáng kiến này đặt trọng tâm vào việc nâng cao khả năng thanh toán và tính bền vững trong việc thanh toán các quyền lợi bảo hiểm trong bối cảnh các chi phí y tế ngày càng tăng cao, đồng thời cơ quan quản lý cũng đưa ra các quy định nhằm nâng cao các tiêu chuẩn nghề nghiệp của các doanh nghiệp tham gia vào thị trường cũng như khuyến khích các doanh nghiệp này tích cực đổi mới kỹ thuật số bằng các ưu tiên về chính sách.

 

Tập trung vào tính bền vững và khả năng chi trả

 

Với việc gia tăng các yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm về y tế đang là mối quan tâm chính của ngành trong vài năm qua, BNM đã đặt trọng tâm trước mắt vào các biện pháp để giải quyết tính bền vững lâu dài và khả năng chi trả của bảo hiểm, bao gồm cả bảo hiểm Hồi giáo takaful, về y tế tư nhân.

 

Trong báo cáo chi tiết về lĩnh vực tài chính 2022-2026 được công bố vào ngày 24/01/2022, BNM đã chỉ ra rằng kể từ năm 2016, mức tăng của các yêu cầu chi trả về y tế (11,6% mỗi năm) đã vượt xa mức tăng trưởng của phí bảo hiểm/đóng góp y tế (9,5% mỗi năm), trừ năm 2020 là năm ngoại lệ duy nhất.

 

Cùng với chi phí chăm sóc y tế tư nhân ngày càng tăng ở Malaysia - được cho là thuộc mức cao nhất ở Đông Nam Á - có thể còn có nhiều áp lực hơn về giá cả và tính bền vững của lĩnh vực bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật (bao gồm cả bảo hiểm Hồi giáo takaful).

 

Với việc các nhà bảo hiểm và bảo hiểm Hồi giáo takaful phải thường xuyên định giá lại các sản phẩm của họ để theo kịp với việc gia tăng các yêu cầu chi trả như vậy, có thể có những tác động dây chuyền đáng kể đối với mức giá về phí ​​bảo hiểm/đóng góp cho những chủ hợp đồng và chủ của các chứng chỉ hiện tại - do đó làm cho khả năng thanh toán phí bảo hiểm ngày càng khó hơn. 

 

Mục đích của Cơ quan quản lý sẽ là thúc đẩy các nỗ lực để giúp giải quyết các vấn đề này, dựa trên ba kết quả dự kiến ​​- chia sẻ chi phí, quản lý chi phí và các tiêu chuẩn cao hơn.

 

Chia sẻ chi phí

Đầu tiên, BNM hy vọng sẽ tìm ra các biện pháp có thể thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong hành vi giữa các tác nhân trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe y tế tư nhân.

 

BNM sẽ làm việc với các bên liên quan để tìm ra các biện pháp có thể thúc đẩy người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm hơn, bao gồm tính khả thi của việc áp dụng các tính năng chia sẻ chi phí có ý nghĩa hơn trong các phạm vi bảo hiểm.

 

Dựa trên quan sát của BNM, các tính năng chia sẻ chi phí được triển khai ở các quốc gia khác đã thúc đẩy hiệu quả hành vi tiêu dùng tích cực bằng cách giảm 'hội chứng tự chọn' của các chủ hợp đồng. Ngay cả ở Malaysia, dựa trên một nhóm các chương trình bảo hiểm mẫu, BNM đã nhận thấy các tính năng chia sẻ chi phí đã giúp giảm phí bảo hiểm/đóng góp từ 19% đến 68% như thế nào.

 

Quản lý chi phí

Thứ hai, BNM có mục đích hỗ trợ việc quản lý kiểm soát chi phí và tính minh bạch của bảo hiểm tốt hơn bằng cách tận dụng các giải pháp kỹ thuật số. Điều này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, với giai đoạn đầu tiên tập trung vào việc thiết lập các giao thức dữ liệu giữa các công ty bảo hiểm và giữa các nhà khai thác takaful. Lý tưởng nhất là điều này cũng có thể được mở rộng để chuẩn hóa các giao thức dữ liệu giữa các bệnh viện.

 

Ngay từ đầu, BNM sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập và chuẩn hóa dữ liệu của các yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm thông qua một nền tảng trao đổi dữ liệu tập trung. Điều này dự kiến ​​sẽ cho phép phân tích các dữ liệu chi trả về y tế trong toàn ngành ở mức độ lớn hơn và mở đường cho cả việc công bố các chi phí của các thủ tục y tế thông thường và thực hiện các mức chia sẻ chi phí tối thiểu.

 

BNM cũng sẽ ủng hộ sự minh bạch hơn cho người sử dụng sản phẩm để đưa ra các quyết định sáng suốt về nhà cung cấp dịch vụ y tế ưa thích của họ và tính hợp lý của chi phí phát sinh. Điều này cũng bao gồm cả việc làm việc với Bộ Y tế để cung cấp các thông tin liên quan cho công chúng về chi phí của các thủ tục y tế thông thường. Những nỗ lực tương tự cũng đã được áp dụng có hiệu quả ở Singapore, Úc và Hoa Kỳ.

 

Tiêu chuẩn cao hơn

Thứ ba, BNM sẽ thiết lập các tiêu chuẩn cao hơn trong hoạt động kinh doanh và thực tiễn bán hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Tăng cường các yêu cầu về bảng công bố sản phẩm để nâng cao hiểu biết của người sử dụng sản phẩm và khuyến khích các hành động có hiểu biết; tăng cường các yêu cầu về bán hàng dựa trên nhu cầu để giảm rủi ro bán nhầm; và cung cấp hướng dẫn bổ sung về các phương pháp định giá lại để thúc đẩy một phương pháp định giá lại khách quan, có cấu trúc và nhất quán hơn vì sự phát triển hơn nữa của ngành trong tương lai.  

 

Khuyến khích đổi mới kỹ thuật số

Vào tháng Giêng năm nay, BNM đã ban hành một tài liệu có tên là 'Tài liệu thảo luận về Khuôn khổ cấp phép cho các công ty bảo hiểm kỹ thuật số và nhà điều hành Takaful'.

 

Tài liệu này phác thảo khuôn khổ được đề xuất cho việc cấp phép cho các công ty bảo hiểm và các nhà khai thác takaful kỹ thuật số (DITO) mới để khuyến khích đổi mới kỹ thuật số trong lĩnh vực bảo hiểm và bảo hiểm Hồi giáo takaful. DITO được kỳ vọng sẽ đóng góp vào một lĩnh vực bảo hiểm và takaful toàn diện, cạnh tranh, hiệu quả hơn, phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng các dịch vụ này.

 

Trong một tuyên bố, BNM cho biết rằng khuôn khổ này sẽ chọn cách tiếp cận cân bằng. Trọng tâm của nó là khuyến khích việc đổi mới thực chất hơn, đồng thời thúc đẩy sự ổn định tài chính và bảo vệ lợi ích của người sử dụng dịch vụ.

 

Cơ quan quản lý bảo hiểm cũng đang xem xét đến một giai đoạn có tính nền tảng đối với các DITO đã được cấp phép trong một số năm cụ thể kể từ khi bắt đầu hoạt động, khi mà sự linh hoạt về các quy định pháp lý có thể được áp dụng để tạo điều kiện cho việc gia nhập thị trường và hỗ trợ cho các giai đoạn phát triển kinh doanh ban đầu của các DITO.

 

Điều này bao gồm yêu cầu về vốn huy động tối thiểu thấp hơn đối với các DITO đã được cấp phép, để phản ánh bản chất của các hoạt động bị hạn chế của các DITO được cấp phép, vốn chỉ có thể thực hiện dịch vụ hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn thông qua các phương tiện kỹ thuật số hoặc điện tử. Kể từ tháng 01 năm 2022, các báo cáo cho thấy yêu cầu về vốn huy động tối thiểu được BNM xem xét là 40 triệu MYR (9,5 triệu đô la) tại thời điểm gia nhập thị trường.

 

Ngoài ra, cơ quan này cũng có thể áp đặt các yêu cầu để giải quyết sự cần thiết đặt ra đối với các DITO là tăng cường khả năng phục hồi về công nghệ của họ trước sự gián đoạn hoạt động và mức độ tinh vi ngày càng tăng của các mối đe dọa an ninh mạng, đồng thời đảm bảo các dịch vụ của các DITO được cung cấp liên tục cho khách hàng và bảo vệ đầy đủ dữ liệu của khách hàng.

 

Theo kế hoạch chi tiết về lĩnh vực tài chính, BNM đặt mục tiêu cấp phép cho các công ty bảo hiểm và takaful mới vào năm 2023 để có thể tận dụng các công nghệ để đảm bảo các cam kết về lợi ích trên ba mặt:

 

· Hòa nhập - để tăng cường khả năng phục hồi tài chính của những khách hàng mà nhu cầu bảo vệ của họ không được đáp ứng đầy đủ.

· Cạnh tranh - chuyển đổi cấu trúc thị trường bảo hiểm/takaful hiện tại thông qua các giải pháp sáng tạo.

· Hiệu quả - để mang lại một sự trải nghiệm và bảo vệ dễ dàng hơn cho người sử dụng sản phẩm với chi phí thấp hơn.

 

Sự phát triển của bảo hiểm Hồi giáo (Takaful)

 

Là một quốc gia đa số người dân theo đạo Hồi, takaful là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ tài chính ở Malaysia. Vào tháng 5 năm 2022, BNM đã xuất bản một tài liệu chính sách đưa ra các yêu cầu sửa đổi để đảm bảo phù hợp với các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Malaysia (MFRS)17 và MFRS9.

 

'Tài liệu về Chính sách Báo cáo Tài chính áp dụng cho các Nhà khai thác Takaful' có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và sẽ áp dụng cho các báo cáo tài chính cho các năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 01/01/2023.

 

Các yêu cầu công bố thông tin đã được tăng cường để phản ánh các đặc thù của takaful và cũng phù hợp với phán quyết mới nhất của Hội đồng Cố vấn Shariah liên quan đến việc áp dụng chuẩn mực MFRS17 cho các doanh nghiệp takaful.

 

Các mục tiêu đằng sau việc ban hành tài liệu chính sách này là làm rõ và đặt ra các kỳ vọng tối thiểu cho việc áp dụng MFRS đối với các nhà khai thác takaful. Mục tiêu này cũng là để đảm bảo việc cung cấp thông tin đầy đủ của các tổ chức tài chính trong các báo cáo tài chính nhằm nâng cao khả năng so sánh cho người sử dụng báo cáo tài chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của một tổ chức.

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%