Bảo hiểm nhân thọ thích ứng với biến đổi khí hậu

Bảo hiểm nhân thọ thích ứng với biến đổi khí hậu 20/03/2023 15:17:00 246

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bảo hiểm nhân thọ thích ứng với biến đổi khí hậu

20/03/2023 15:17:00

Bảo hiểm nhân thọ thích ứng với biến đổi khí hậu

Tác giả  Anoop Khanna - Nguồn: Tạp chí Bảo hiểm Châu Á | 9/2022

Tóm tắt: Nếu biến đổi khí hậu có thể gây ra những tác động ngay lập tức đến các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, được biểu hiện qua những thiệt hại to lớn về vật chất gây ra bởi thiên tai thì nó cũng gây ra những tác động gián tiếp và lâu dài đối với các công ty bảo hiểm nhân thọ.

 

Dù khó để ước lượng tác động của biến đổi khí hậu đối với tỉ lệ tử vong và bệnh tật là những yếu tố được các công ty bảo hiểm nhân thọ quan tâm, nhưng nguy cơ về đại dịch và tỉ lệ mắc bệnh trong tương lai do biến đổi khí hậu là không thể bỏ qua và những yếu tố này có thể dẫn đến các công ty nhân thọ phải chi trả cao hơn dự kiến.

 

Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng tác động đến các khoản đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ khi thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra tác động đến các đối tác đầu tư của họ, từ đó có thể ảnh hưởng đến năng lực tài chính và lợi ích của họ và các khách hàng của họ.

 

Những vấn đề trên là nội dung ý kiến trao đổi giữa phóng viên của Tạp chí Bảo hiểm Châu Á với các chuyên gia bảo hiểm trong khu vực, chi tiết như đề cập dưới đây.

 

Được thúc đẩy từ sự biến đổi khí hậu, các công ty bảo hiểm đang tìm các giải pháp 'xanh' sáng tạo để phục vụ khách hàng tốt hơn. Ngành bảo hiểm sẽ thành công đến đâu trong việc phát triển các sản phẩm chống biến đổi khí hậu? Tạp chí Bảo hiểm Châu Á đã có cuộc nói chuyện với ông Judhajit Das của Công ty ICICI Prudential.

 

Cho đến nay, các công ty bảo hiểm thường tìm cách giảm thiểu rủi ro khí hậu thông qua các biện pháp liên quan đến tài sản trong bảng cân đối kế toán của họ. Tuy nhiên, những cơ hội để tác động đến sự thay đổi tồn tại thông qua việc thiết kế và định giá các đơn bảo hiểm, các dịch vụ bồi thường và tư vấn rủi ro để khuyến khích giảm thiểu các rủi ro về khí hậu.

 

Ngành bảo hiểm hiện nay nên tập trung vào đổi mới sản phẩm để giảm thiểu rủi ro biến đổi khí hậu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển đổi trong nền kinh tế rộng lớn hơn.

 

Biến đổi khí hậu - một rủi ro lớn về môi trường - xã hội - quản trị (ESG risk)

 

Phát biểu với Tạp chí Bảo hiểm Châu Á, Giám đốc về nhân sự và ESG của Công ty Nhân thọ ICICI Prudential là ông Judhajit Das cho biết: “Biến đổi khí hậu là một trong những rủi ro ESG nổi bật nhất. Nó có khả năng gây ra những hậu quả sâu rộng đối với các danh mục kinh doanh khác nhau của một công ty bảo hiểm nhân thọ.

 

Hiện tại có rất nhiều điều không chắc chắn về tác động thực tế của biến đổi khí hậu và các công ty bảo hiểm đã bắt đầu làm việc để hiểu và giải quyết các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đối với hoạt động kinh doanh cũng như đối với khách hàng của họ”.

 

Ông Das cho biết: “Các công ty bảo hiểm nhân thọ đang kinh doanh trong lĩnh vực quản lý rủi ro tử vong và bệnh tật, trong khi đó biến đổi khí hậu có thể có tác động tiêu cực đến những rủi ro dài hạn này. Đây là những rủi ro phức tạp có liên quan đến biến đổi khí hậu và những rủi ro này có thể đòi hỏi phải có những thay đổi và định hướng lại ở mức độ lớn về mô hình kinh doanh của các công ty.

 

Thật khó để ước tính tác động của biến đổi khí hậu đối với tỷ lệ tử vong và bệnh tật do sự tương tác phức tạp của hai yếu tố này với các yếu tố khác như những thay đổi về môi trường, xã hội và nhân khẩu học.

 

Trong ngắn hạn, các công ty bảo hiểm nhân thọ không cho rằng biến đổi khí hậu sẽ có tác động đáng kể đến các yêu cầu chi trả bảo hiểm về tỷ lệ tử vong và bệnh tật đặt ra đối với họ. Về lâu dài, tác động tài chính của rủi ro do biến đổi khí hậu đối với các trách nhiệm về bảo hiểm của họ có thể lớn hơn”, ông Das nói.

 

Nguy cơ xảy ra thảm họa và đại dịch trong tương lai do biến đổi khí hậu có thể dẫn đến các yêu cầu chi trả cao hơn dự kiến ​​cũng như tác động đến tỷ lệ mắc bệnh và các hậu quả liên quan đến sức khỏe. 

 

Sự liên quan của biến đổi khí hậu

 

Ông Irene Merk, Đại sứ về rủi ro mới nổi của Công ty Tái bảo hiểm SCOR trong bài báo 'Mức độ liên quan của biến đổi khí hậu đối với bảo hiểm nhân thọ' xuất bản vào tháng 4 năm 2022, đã trình bày chi tiết về các tác động cụ thể khác nhau mà biến đổi khí hậu như một xu hướng bao trùm có thể gây ra đối với các rủi ro liên quan đến bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe cũng như các phát triển sinh trắc học có liên quan.

 

Tiến sĩ Merk cho biết: “Với vô số tác động trực tiếp và gián tiếp từ biến đổi khí hậu, làm thế nào một công ty bảo hiểm có thể lựa chọn những tác động nào liên quan tới hoạt động kinh doanh của mình? Những quan sát sau đây có thể giúp xác định điều đó”.

 

Sự liên quan này phụ thuộc vào năm thông số sau:

 

1. Loại sản phẩm bảo hiểm.

2. Khu vực trên thế giới.

3. Hồ sơ tuổi tác của người được bảo hiểm.

4. Tình trạng sức khỏe và kinh tế xã hội của người được bảo hiểm.

5. Mức độ liên quan của các tác động gián tiếp sẽ khó đánh giá và phát hiện trong số những biến động của các quan sát sinh trắc học và cần được theo dõi bằng cách nắm bắt các tín hiệu sớm.

 

Ví dụ, sức khỏe tâm thần là một mối quan tâm có nhiều liên quan tới tất cả các bộ phận dân số vì nó có sự liên hệ với hệ thống miễn dịch cũng như các vụ tai nạn và tự tử.

 

Tiến sĩ Merk cho biết: “Mức độ liên quan của rủi ro do biến đổi khí hậu đối với các trách nhiệm về bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào hồ sơ năng lực của công ty bảo hiểm và chỉ có thể được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Các công cụ phù hợp là độ nhạy và các kịch bản phù hợp với thời hạn và tính chất của danh mục kinh doanh”.

 

Hệ lụy của biến đổi khí hậu

 

Điều quan trọng đối với các công ty bảo hiểm là họ phải nhớ rằng các chủ hợp đồng ủy thác các khoản tiền tiết kiệm của họ cho các công ty bảo hiểm nhân thọ và phụ thuộc vào đó để đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn của họ.

 

Ông Das cho biết: “Biến đổi khí hậu cũng có thể có những tác động trên phạm vi rộng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tác động bất lợi đến tăng trưởng kinh tế và thị trường đầu tư”.

 

Do chịu rủi ro gián tiếp phát sinh từ các công ty thuộc danh mục đầu tư, các công ty bảo hiểm nhân thọ thường xuyên phối hợp với các công ty mà họ đầu tư vào để đảm bảo hoạt động kinh doanh một cách bền vững và có trách nhiệm, mang lại lợi ích cho môi trường, xã hội và nhà đầu tư.

 

Ông Das cho biết: “Là một nhà đầu tư tổ chức quan trọng, một công ty bảo hiểm nhân thọ có thể kết hợp những vấn đề trong khuôn khổ ESG vào các hoạt động quản lý trong việc quản trị đầu tư của mình. Nó có thể được hướng dẫn bởi các Nguyên tắc Đầu tư có trách nhiệm do Liên hợp quốc hỗ trợ”.

 

Ông cho biết: “Một khuôn khổ thiết thực để quản trị tính liên tục trong hoạt động kinh doanh (BCM) và sự tích hợp có hệ thống các rủi ro liên quan đến ESG vào mô hình kinh doanh sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ biến đổi khí hậu”.

 

Ông nói: “Chúng tôi thường xuyên thu thập phản hồi từ các bên liên quan khác nhau, đánh giá nó và nỗ lực điều chỉnh các chính sách của mình dựa trên những phát triển và bài học mới”.

 

Tư vấn rủi ro và giảm thiểu rủi ro

 

Ông Das cho biết công nghệ đang cho phép các công ty bảo hiểm nhân thọ đơn giản hóa các sản phẩm và quy trình, hiểu rõ hơn về khách hàng và nhu cầu của họ. Do đó, các công ty bảo hiểm có thể phát triển các sản phẩm có thể giải quyết các nhu cầu đã nêu hoặc các nhu cầu tiềm ẩn của một bộ phận khách hàng tiêu biểu.

 

Khi mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, một người không hút thuốc có thể nhận được báo giá phí bảo hiểm thấp hơn cho một sản phẩm bảo hiểm có kỳ hạn so với một người hút thuốc ở cùng độ tuổi, với cùng các lợi ích hợp đồng. Đây là một cách để các công ty bảo hiểm nhân thọ khuyến khích khách hàng áp dụng lối sống lành mạnh.

 

Báo cáo của ClimateWise [1]

 

Đổi mới sản phẩm liên quan đến khí hậu trong lĩnh vực bảo hiểm được đề cập trong báo cáo ClimateWise, xuất bản vào tháng 6 năm 2021, trong đó nhấn mạnh phương pháp hợp tác có thể giúp khách hàng quản lý quá trình chuyển đổi của chính họ đồng thời giảm thiểu rủi ro cho công ty bảo hiểm. Điều này có thể đạt được bằng cách khuyến khích các hành vi giảm thiểu tác động của khí hậu một cách tích cực ở các chủ hợp đồng thông qua việc giảm phí bảo hiểm.

 

Báo cáo nhấn mạnh rằng điều quan trọng là tốc độ đổi mới của ngành bảo hiểm liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm để cho phép quá trình chuyển đổi này có thể đáp ứng với các nhu cầu của nền kinh tế rộng lớn hơn. “Chúng ta phải tránh tạo ra các 'khoảng trống' mới về các công nghệ trung hòa khí thải (net-zero) mà việc thiếu bảo hiểm có thể cản trở sự phát triển, ứng dụng hoặc mở rộng quy mô của chúng”.

 

Tuy nhiên, cơ hội dành cho các công ty bảo hiểm nhân thọ và các sản phẩm của họ có thể cần được điều tra thêm, với những cơ hội kém rõ ràng hơn trước mắt, báo cáo cho biết

 

[1] ClimateWise là tên riêng để chỉ một tổ chức hợp tác của ngành bảo hiểm toàn cầu với sự tham gia của nhiều công ty bảo hiểm lớn và có uy tín trên thế giới tập trung vào các hành động có tính thúc đẩy để đối phó với rủi ro biến đổi khí hậu.

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%