Chi trả quyền lợi bảo hiểm tính năm 2022 ước đạt 64.018 tỷ đồng tăng hơn 23%

Chi trả quyền lợi bảo hiểm tính năm 2022 ước đạt 64.018 tỷ đồng tăng hơn 23% 30/12/2022 10:33:00 4646

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Chi trả quyền lợi bảo hiểm tính năm 2022 ước đạt 64.018 tỷ đồng tăng hơn 23%

30/12/2022 10:33:00

Chi trả quyền lợi bảo hiểm tính năm 2022 ước đạt 64.018 tỷ đồng tăng hơn 23%

Tác giả N.Lan

 

(ĐTCK) Cục Quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết, thị trường bảo hiểm Việt Nam trong năm 2022 vẫn giữ được mức tăng trưởng khá.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV), chi trả quyền lợi bảo hiểm tính đến ngày 12/12/2022 ước đạt 64.018 tỷ đồng (tăng 23,29% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.418 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 40.600 tỷ đồng.

Tính đến hết 12/12/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 251.306 tỷ đồng (tăng 15,09% so với cùng kỳ năm 2021). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 68.201 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 183.105 tỷ đồng.

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết, thị trường bảo hiểm Việt Nam trong năm 2022 vẫn giữ được mức tăng trưởng khá. Các chỉ tiêu về tổng tài sản, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng xấp xỉ 15%, đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 12,5%. Đây là những con số ấn tượng trong bối cảnh hiện nay. Tính đến hết năm 2022, thị trường bảo hiểm đã có 78 doanh nghiệp bao gồm 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 19 doanh nghiệp nhân thọ, 26 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%