Tổ chức Khóa đào tạo kiến thức nghiệp vụ về kế toán và cập nhật chính sách thuế cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 24-25/8/2022 tại Hà Nội

Tổ chức Khóa đào tạo kiến thức nghiệp vụ về kế toán và cập nhật chính sách thuế cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 24-25/8/2022 tại Hà Nội 25/08/2022 09:24:00 26

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo kiến thức nghiệp vụ về kế toán và cập nhật chính sách thuế cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 24-25/8/2022 tại Hà Nội

25/08/2022 09:24:00

Tổ chức Khóa đào tạo kiến thức nghiệp vụ về kế toán và cập nhật chính sách thuế cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

từ ngày 24-25/8/2022 tại Hà Nội

 

Từ ngày 24-25/8/2022 tại Hà Nội, Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam (VIDI) tổ chức Khóa đào tạo kiến thức nghiệp vụ về kế toán và cập nhật chính sách thuế cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho các học viên là cán bộ kế toán của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH).

C:\Users\nguyenthilethu\Downloads\e2b89cad1c4fd911805e.jpg

 

Trong thời gian 2 ngày đào tạo, khóa học đã truyền tải tới các học viên những kiến thức và quy định của pháp luật về kế toán, thuế như: Khung chính sách, pháp luật chung về thuế; quy định và hướng dẫn về khai thuế; quy định và hướng dẫn triển khai về chứng từ, hóa đơn điện tử; quy định về xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn; quy định pháp luật về thuế đối với lĩnh vực bảo hiểm; các vấn đề về thuế nhà thầu, thuế vãng lai; các vấn đề về kê khai, khấu trừ và quyết toán thuế TNCN; các quy định chung về kế toán doanh nghiệp; phân biệt trách nhiệm người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng; phân biệt sự khác nhau giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế TNDN; nội dung cơ bản của chế độ kế toán áp dụng cho DNBH PNT. Trong nhiều nội dung kiến thức và quy định pháp luật, các giảng viên đã dẫn dắt học viên thảo luận những nội dung thiết thực đối với các DNBH PNT, những nội dung mà doanh nghiệp còn băn khoăn trong quá trình triển khai thực hiện. Theo đó, khóa đào tạo đã tập trung vào các nội dung đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm, dự phòng nghiệp vụ; các sai sót phổ biến trong lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán áp dụng cho DNBH PNT; các quy định về kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị có lợi ích công chúng, trong đó có các DNBH PNT… Bên cạnh đó, giảng viên còn đưa ra các tình huống thực tế mà các doanh nghiệp hay gặp vướng mắc, phương hướng giải quyết và giải đáp các vướng mắc mà học viên gặp phải trong quá trình triển khai nghiệp vụ tại đơn vị như cách xử lý đối với hóa đơn mua vào là hóa đơn của công ty trốn thuế, công ty ma, công ty bỏ địa chỉ kinh doanh; thời điểm xuất hóa đơn đối với DNBH PNT; các chi phí hợp lý đối với DNBH PNT… Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham dự khóa học.

 

 

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%