Tổ chức 02 khóa đào tạo Cơ bản về bảo hiểm Phi nhân thọ theo hình thức trực tuyến từ ngày 21-26/3/2022

Tổ chức 02 khóa đào tạo Cơ bản về bảo hiểm Phi nhân thọ theo hình thức trực tuyến từ ngày 21-26/3/2022 23/03/2022 11:05:00 988

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức 02 khóa đào tạo Cơ bản về bảo hiểm Phi nhân thọ theo hình thức trực tuyến từ ngày 21-26/3/2022

23/03/2022 11:05:00

Từ ngày 21-26/3/2022, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tổ chức 02 Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cho 150 học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Trong thời gian 5 ngày đào tạo, khóa học trang bị cho học viên những kiến thức lý thuyết và thực tế liên quan đến bảo hiểm phi nhân thọ như: tổng quan về rủi ro, nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm, vai trò của bảo hiểm, một số khái niệm cơ bản trong bảo hiểm, nguyên lý về hợp đồng bảo hiểm, kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm trách nhiệm và tái bảo hiểm. Bên cạnh đó, các giảng viên còn đưa ra các tình huống thực tế trên thị trường, phương hướng giải quyết và giải đáp các vướng mắc mà học viên gặp phải trong quá trình triển khai nghiệp vụ tại đơn vị. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ tham dự kỳ thi cuối khóa để làm căn cứ cấp chứng chỉ cuối khóa./.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%