KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHO THỊ TRƯỜNG NĂM 2022

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHO THỊ TRƯỜNG NĂM 2022 22/12/2021 10:35:00 623

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHO THỊ TRƯỜNG NĂM 2022

22/12/2021 10:35:00

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHO THỊ TRƯỜNG NĂM 2022

TT

KHÓA ĐÀO TẠO

Thời lượng

LỊCH ĐÀO TẠO CÁC KHÓA CHI TIẾT THEO THÁNG

(ngày)

Tháng 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Khóa đào tạo Cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ

5,5

 

 

HN/
HCM/
ĐN

 

HN/
HCM/
ĐN

HN/
HCM/
ĐN

HN/
HCM/
ĐN

HN/
HCM/
ĐN

HN/
HCM/
ĐN

HCM hoặc 3 miền (nếu online)

HN hoặc 3 miền (nếu online)

 

2

Khóa đào tạo Nguyên lý BH cơ bản và pháp luật kinh doanh bảo hiểm PNT

5

 

 

 

HN/
HCM/
ĐN

 

HN/
HCM/
ĐN

 

HN/
HCM/
ĐN

 

HN hoặc 3 miền (nếu online)

 

 

3

Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới

5

 

 

 

HN/
HCM/
ĐN

 

 

 

HN/
HCM/
ĐN

 

 

 

 

4

Khóa đào tạo nâng cao về Bảo hiểm Sức khỏe

5

 

 

 

 

HN/
HCM/
ĐN

 

 

 

HN/
HCM/
ĐN

 

 

 

5

Khóa đào tạo nâng cao về Bảo hiểm Tàu thuyền

5

 

 

 

 

HN/
HCM/
ĐN

 

 

 

 

 

 

 

6

Khóa đào tạo nâng cao về Bảo hiểm Tài sản

5

 

 

 

 

 

HN/
ĐN/
HCM

 

 

 

 

 

 

7

Khóa đào tạo nâng cao về Bảo hiểm Kỹ thuật

5

 

 

 

HN/ĐN/HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Khóa đào tạo luyện thi chứng chỉ actuary SOA

 

 

 

1 khóa

9

Tổ chức các khóa đào tạo khác theo đề xuất DN (Đề nghị DN đề xuất cụ thể: nội dung và thời lượng đào tạo, số lượng học viên, địa điểm,…)

 

 

 

Theo đặt hàng của thị trường

9.1

Khóa đào tạo về nguyên lý BH cơ bản và pháp luật kinh doanh bảo hiểm Nhân thọ

4

 

 

Theo đặt hàng của thị trường  (2 khóa)

9.2

Khóa đào tạo về pháp luật bảo hiểm nhân thọ (quy định pháp luật - hướng dẫn thực hiện - giải đáp vướng mắc)

2

 

 

Theo đặt hàng của thị trường (4 khóa)

9.3

Khóa đào tạo về Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

2

 

 

Theo đặt hàng của thị trường (2 khóa)

9.4

Khóa đào tạo chuyên sâu về một số nội dung tài chính trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (tách quỹ, chia lãi, cs thuế,…)

2

 

 

Theo đặt hàng của thị trường (3 khóa)

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%