Tổ chức trực tuyến khóa đào tạo Nguyên lý cơ bản về bảo hiểm và Pháp luật bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 13-17/11/2021

Tổ chức trực tuyến khóa đào tạo Nguyên lý cơ bản về bảo hiểm và Pháp luật bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 13-17/11/2021 16/11/2021 14:55:00 56

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức trực tuyến khóa đào tạo Nguyên lý cơ bản về bảo hiểm và Pháp luật bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 13-17/11/2021

16/11/2021 14:55:00

Từ ngày 13-17/11/2021, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo nguyên lý cơ bản về bảo hiểm và pháp luật bảo hiểm phi nhân thọ cho các học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và doanh nghiệp phụ trợ bảo hiểm.

Trong thời gian 4,5 ngày đào tạo, khóa học trang bị cho học viên những kiến thức lý thuyết và thực tế liên quan đến Nguyên lý cơ bản về bảo hiểm và Pháp luật bảo hiểm Phi nhân thọ như: tổng quan về rủi ro, nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm, vai trò của bảo hiểm, một số khái niệm cơ bản trong bảo hiểm,     nguyên lý về hợp đồng bảo hiểm, hệ thống pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm, quy định chung về hợp đồng bảo hiểm; quy định pháp luật cụ thể về quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chế độ tài chính, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Bên cạnh đó, các giảng viên còn đưa ra các tình huống thực tế trên thị trường, phương hướng giải quyết và giải đáp các vướng mắc mà học viên gặp phải trong quá trình triển khai nghiệp vụ tại đơn vị. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ tham dự kỳ thi cuối khóa để làm căn cứ cấp chứng chỉ cuối khóa.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 1 lượt bình chọn
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%