Bộ Tài chính ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd tại Việt Nam

Bộ Tài chính ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd tại Việt Nam 21/01/2021 17:04:00 143

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd tại Việt Nam

21/01/2021 17:04:00

Ngày 18/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 55/QĐ-BTC về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd tại Việt Nam.

Công ty Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục đóng cửa Văn phòng đại diện và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.