Công văn số 10770/BTC-QLBH chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

Công văn số 10770/BTC-QLBH chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 24/09/2020 15:06:00 74

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Công văn số 10770/BTC-QLBH chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

24/09/2020 15:06:00

1. Ngày 08/09/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 10770/BTC-QLBH chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh như sau:

Địa chỉ cũ: 102 Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Địa chỉ mới: 264 Đường Trường Chinh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.