chấp thuận cho Tổng công ty Bảo hiểm PVI được triển khai sản phẩm bảo hiểm

chấp thuận cho Tổng công ty Bảo hiểm PVI được triển khai sản phẩm bảo hiểm 10/09/2020 15:42:00 67

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

chấp thuận cho Tổng công ty Bảo hiểm PVI được triển khai sản phẩm bảo hiểm

10/09/2020 15:42:00

1. Ngày 17/8/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 9894/BTC-QLBH chấp thuận cho Tổng công ty Bảo hiểm PVI được triển khai sản phẩm bảo hiểm bệnh ung thư kể từ ngày 17/8/2020.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI có trách nhiệm triển khai các sản phẩm bảo hiểm nói trên theo đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí được phê chuẩn, các quy định của pháp luật hiện hành.