AIG dự kiến tổn thất thảm họa lớn “chưa từng có”

AIG dự kiến tổn thất thảm họa lớn “chưa từng có” 26/05/2020 09:43:00 106

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

AIG dự kiến tổn thất thảm họa lớn “chưa từng có”

26/05/2020 09:43:00

AIG dự kiến tổn thất thảm họa lớn “chưa từng có”

https://webbaohiem.net/wp-content/uploads/2020/05/19-13.jpg(INN) – Hãng bảo hiểm AIG nhận định, đại dịch COVID-19 sẽ tạo ra những tổn thất thảm họa chưa từng có đối với các công ty bảo hiểm.

Nhà khổng lồ bảo hiểm toàn cầu có trụ sở tại New York đã phải bỏ ra 194 triệu USD bồi thường cho những tổn thất thảm họa trong quý đầu tiên. Trong đó bao gồm 272 triệu USD cho tổn thất ước tính liên quan đến COVID-19 về du lịch, tín dụng thương mại và bồi thường cho người lao động.

AIG ghi nhận khoản lỗ 87 triệu USD kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ trong quý đầu tiên, so với khoản lợi nhuận 17 triệu USD cùng kỳ năm trước, do phải chi trả cho các yêu cầu bảo hiểm liên quan đến cuộc khủng hoảng Corona.

Tổng Giám đốc Brian Duperreault nói: “Chúng tôi cho rằng COVID-19 sẽ là tổn thất thảm họa lớn nhất mà ngành bảo hiểm từng chứng kiến”.

“Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ thấy bảo hiểm tiếp tục cải thiện, đặc biệt là về tỷ lệ kết hợp điều chỉnh. Đối với bảo hiểm nhân thọ và hưu trí, chúng tôi không tin rằng tác động của COVID-19 sẽ dẫn đến việc giảm đáng kể lợi nhuận dài hạn của công ty”.

Thu nhập đầu tư ròng đã giảm từ mức 1 tỷ USD năm trước xuống còn 2,7 tỷ USD.

Tỷ lệ kết hợp của bảo hiểm phi nhân thọ là 101,5% so với 97,4% một năm trước đó. Tỷ lệ kết hợp năm tai nạn bảo hiểm phi nhân thọ của AIG – không bao gồm các thay đổi từ các khoản lỗ phát sinh trong những năm qua – là 95,5% trong quý, so với 96,1% một năm trước.

“Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã tạo ra sự không chắc chắn đáng kể và sẽ mất thời gian để hiểu được mức độ ảnh hưởng rộng lớn hơn của nó”, theo AIG.