Danh mục đầu tư của Zurich tránh được 3,4 triệu tấn khí thải CO2

Danh mục đầu tư của Zurich tránh được 3,4 triệu tấn khí thải CO2 19/03/2019 10:05:00 377

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục đầu tư của Zurich tránh được 3,4 triệu tấn khí thải CO2

19/03/2019 10:05:00

Danh mục đầu của Zurich tránh được 3,4 triệu tấn khí thải CO2

Description: https://webbaohiem.net/wp-content/uploads/2019/03/10-12.jpg(IAN) – Phân tích của Zurich cho thấy, những thay đổi trong các khoản đầu tư cơ bản đã giúp công ty tránh được 3,4 triệu tấn khí thải tương đương CO2 trên toàn thế giới và cải thiện cuộc sống của 2,4 triệu người.

Phương pháp đo lường cho tác động danh mục đầu tư trái phiếu xanh được phát triển với sự hợp tác của BlackRock.

Zurich cho biết hiện tại đã đi được hơn nửa chặng đường để đạt được mục tiêu đầu tư tác động đầy tham vọng để đạt được tổng đầu tư tác động lên tới 5 tỷ USD, điều này sẽ giúp tránh được 5 triệu tấn khí thải tương đương CO2 đồng thời cải thiện cuộc sống của 5 triệu người mỗi năm.

Ông Ang Angrrn, Giám đốc Đầu tư Tập đoàn Zurich, nói: “Là một nhà đầu tư có trách nhiệm, chúng tôi sử dụng thị trường vốn để tìm kiếm – và tài trợ – giải pháp cho nhiều vấn đề xã hội hoặc môi trường cấp bách của thời đại. Bên cạnh việc theo dõi các mục tiêu về lợi nhuận, chúng tôi muốn biết mức độ tác động từ các khoản đầu tư của Tập đoàn. Yêu cầu có thể tổng hợp tác động trên các loại tài sản và công cụ đầu tư là rất cần thiết cho sứ mệnh của chúng tôi”.

Năm 2018, Zurich đã tăng quy mô đầu tư tác động lên 1 tỷ USD, nâng tổng danh mục đầu tư tác động lên 3,8 tỷ USD. Điều này được thực hiện bằng cách mở rộng các chiến lược đầu tư hiện tại vào trái phiếu và tác động đến các quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân tác động, cũng như mở rộng tiếp cận đầu tư tác động đến các trái phiếu tư nhân về cơ sở hạ tầng.

Ông Eric Usher, Giám đốc Sáng kiến Tài chính của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, cho biết: “Trong vai trò kép là nhà đầu tư và nhà bảo hiểm, các công ty bảo hiểm có vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo một hành tinh lành mạnh và giúp ngành tài chính đóng vai trò trong việc đạt được cả các mục tiêu của Thỏa thuận khí hậu Paris và các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Ông Rick Rieder, Giám đốc Đầu tư Thu nhập cố định toàn cầu của BlackRock, lưu ý: “Chúng tôi nhận thấy khách hàng ngày càng quan tâm đến tác động xã hội và môi trường của nhà đầu tư. Thật tuyệt vời khi thấy thị trường trái phiếu xanh, xã hội và bền vững đóng góp vào sự phát triển của loại báo cáo minh bạch này”.