Hà Nội tiếp tục công khai 125 đơn vị nợ hơn 110 tỷ đồng tiền thuế, phí

Hà Nội tiếp tục công khai 125 đơn vị nợ hơn 110 tỷ đồng tiền thuế, phí 27/11/2018 10:37:00 364

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hà Nội tiếp tục công khai 125 đơn vị nợ hơn 110 tỷ đồng tiền thuế, phí

27/11/2018 10:37:00

Nội tiếp tục công khai 125 đơn vị nợ hơn 110 tỷ đồng tiền thuế, phí

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai danh sách 125 đơn vị nợ thuế, phí với số nợ 110,7 tỷ đồng trong đợt công khai tháng 11/2018.

Trong danh sách công khai, có 23 doanh nghiệp nợ với số tiền gần 53 tỷ đồng, Cục Thuế đã đăng công khai từ các năm trước (năm 2015, 2016 hoặc 2017). Tuy nhiên, số nợ của các doanh nghiệp này còn lớn nên Cục Thuế tiếp tục công khai lại đối với các đơn vị này trong đợt tháng 11/2018.

Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 (MST 0100100953) với số nợ tính đến ngày 30/9/2018 là 18,2 tỷ đồng; tiếp theo đó là Công ty Cổ phần xây dựng 699 với số nợ gần 10 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 8 nợ hơn 6,1 đồng; Công ty Cổ phần Sông Hồng số 6 nợ 3,3 tỷ đồng...

Trong danh sách 102 doanh nghiệp nợ thuế, phí đăng công khai lần 1, đứng đầu với số nợ 13,7 tỷ đồng là Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Nội; tiếp theo là các công ty: Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải Bảo Châu, Công ty cổ phần Phú Mai, Công ty cổ phần Sản xuất Thép kết cấu và Xây dựng Thành Trung với số tiền thuế, phí nợ lần lượt là: 4,9 tỷ đồng, 3,5 tỷ đồng và 2,9 tỷ đồng. Số đơn vị còn lại đều nợ dưới 2 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Hà Nội đã đăng công khai 1.627 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 6.350 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 660 doanh nghiệp và dự án nộp 517 tỷ đồng.

Cục Thuế thành phố cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất các cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư có nguồn tiền nhưng cố tình chây ì, không hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ trên cả nước đến hết ngày 31/10/2018 là 81.555 tỷ đồng. Số nợ này bằng 7,4% dự toán thu nội địa năm 2018, giảm 1.406 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2018.

Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) là 46.273 tỷ đồng (số tiền này chiếm tỷ trọng 56,7% tổng số tiền thuế nợ); tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 35.282 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 43,3% tổng tiền thuế nợ).

Trong công tác thu nợ thuế, tính đến 31/10/2018, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ ước thu đạt 26.432 tỷ đồng tiền thuế nợ năm 2017 chuyển sang. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 15.799 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 7.325 tỷ đồng.

Tổng cục thuế cũng cho biết, ngoài việc theo dõi, giám sát chặt tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế đối với danh sách doanh nghiệp nợ thuế Tổng cục Thuế đã đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thu nợ đã giao cho các địa phương, đặc biệt là 16 địa phương điều tiết ngân sách trung ương các tháng cuối năm. 

Thu Trang