Hội nghị các Nhà quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 17 và Hội nghị Hội đồng cơ quan quốc gia ASEN về thực hiện Nghị định thư số 5 lần thứ 15

08/04/2015 13:36:00

Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 26/11/2014, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã tham dự Hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 17 (AIRM 17) và Hội nghị Hội đồng cơ quan quốc gia ASEAN về thực hiện Nghị định thư số 5 lần thứ 15 (COB 15) tại Brunei. Tham dự Hội nghị AIRM 17 lần này có 09 nước thành viên ASEAN. Đại diện nước chủ nhà Brunei làm chủ tịch Hội nghị và Phó chủ tịch Hội nghị là đại diện Campuchia.

Hội nghị thường niên lần thứ 21 Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế (IAIS)

10/12/2014 16:22:00

Từ ngày 22/10/2014 đến ngày 28/10/2014, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã cử Đoàn công tác tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 21 Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế tại Amsterdam – Hà Lan.