Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định về việc gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung tại thành phố Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định về việc gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung tại thành phố Hà Nội 25/04/2018 13:42:00 438

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định về việc gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung tại thành phố Hà Nội

25/04/2018 13:42:00

Ngày 24/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 576/QĐ-BTC về việc gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung tại thành phố Hà Nội như sau:

Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Hà Nội số 44/GP/VPĐD do Bộ Tài chính cấp ngày 17/4/2008 cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung đến ngày 17/4/2023.

Các tin khác