Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt văn phòng đại diện của Công ty Daiichi tại thành phố Đà Nẵng

Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt văn phòng đại diện của Công ty Daiichi tại thành phố Đà Nẵng 16/05/2018 16:27:00 593

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt văn phòng đại diện của Công ty Daiichi tại thành phố Đà Nẵng

16/05/2018 16:27:00

Ngày 15/5/2018, Bộ Tài chính có Công văn số 5596/BTC-QLBH chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt văn phòng đại diện của Công ty tại thành phố Đà Nẵng như sau:

Địa chỉ cũ: Tầng 3, tòa nhà Hanoi Tourist, số 10 đường Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ mới: Số 110, đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Các tin khác