Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty Alexander Leed Risk Services

Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty Alexander Leed Risk Services 19/07/2018 16:21:00 459

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty Alexander Leed Risk Services

19/07/2018 16:21:00

Ngày 18/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 1165/QĐ-BTC về việc gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện Công ty Alexander Leed Risk Services tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh số 46/GP/VPĐD do Bộ Tài chính cấp ngày 23/7/2008 cho Công ty Alexander Leed Risk Services đến ngày 23/7/2021.

Các tin khác