Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Medici

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Medici 24/04/2024 09:16:00 182

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Medici

24/04/2024 09:16:00

Ngày 23/4/2024, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 89/GPĐC1/KDBH cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Medici được điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 89/GP/KDBH ngày 13/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính với nội dung như sau:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Medici là 13.000.000.000 đồng (Mười ba tỷ đồng chẵn).

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%