Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Hưng Nghiệp thay đổi vốn điều lệ.

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Hưng Nghiệp thay đổi vốn điều lệ. 20/03/2024 13:56:00 222

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Hưng Nghiệp thay đổi vốn điều lệ.

20/03/2024 13:56:00

Ngày 18/03/2024, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC1/KDBH cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Hưng Nghiệp được điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 84/GP/KDBH ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính với nội dung sau:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Hưng Nghiệp là 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng chẵn).

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%