Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 83/GPĐC1/KDBH cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bee VN được điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 83/GPĐC1/KDBH cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bee VN được điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động 26/02/2024 14:16:00 147

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 83/GPĐC1/KDBH cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bee VN được điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

26/02/2024 14:16:00

 Content Information
 

Content Metadata

Revision: 1
Type: TinBai
Title: Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 83/GPĐC1/KDBH cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bee VN được điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động
Author: nguyenbaoson
Security Group: CQLGSBH_All_Content
Account: nguyenbaoson
Comments: Ngày 20/02/2024, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 83/GPĐC1/KDBH cho phép Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bee VN được điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 83/GP/KDBH ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Role Access List:
Profile:
Folder: /Contribution Folders/Kho nội dung/BTC/Cục quản lý giám sát bảo hiểm/Việt Nam/Tin quản lý, giám sát/Sửa đổi, bổ sung giấy thành lập và hoạt động/Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bee VN/
Hidden: FALSE
Read Only: FALSE
Inhibit Propagation: FALSE
Image Rendition Set:
Video Rendition Set:
mXoa: 0
Nhóm liên kết: 0
Tags:
Workflow Assignment:
Workflow Approval User List:
Ảnh đại diện: MOFUCM209347
Chuyên mục: 413018
Mục hiển thị: 413017, 413018, 413042
Ngày tạo: 2024-02-26 07:16:55Z
Người tạo: nguyenbaoson
Ngày xuất bản: 2024-02-26 07:16:55Z
Người tạo phiên bản: nguyenbaoson
Ngày sửa: 2024-02-26 07:18:16Z
Người sửa: nguyenbaoson
Trạng thái: 2
Ngôn ngữ: vi
Nhóm duyệt:
Cấp duyệt: 1
Liên kết web:
Tệp tin đính kèm:
Dòng sự kiện:
Ngày hết hạn:
Loại sự kiện:
Chuyên mục ảnh:
Album ảnh:
Chuyên mục video:
Người duyệt:
Người duyệt cơ sở:
Số lần đọc: 147
Số lần bình chọn: 0
Ngày thu thập:
Nguồn thu thập:
Đơn vị: cqlgsbh
Cho phép bình chọn: 0
Tên bên mời thầu:
Tên gói thầu:
Thứ tự: 0
Cho phép bình luận: 0
Số lần chia sẻ qua email: 0
mNgayhieuluc:
mNgayhethieuluc:
mBieumau:
mSoquyetdinhcongbo:

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%