Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty Bảo hiểm Liên hiệp

Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty Bảo hiểm Liên hiệp 23/02/2024 11:13:00 344

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty Bảo hiểm Liên hiệp

23/02/2024 11:13:00

Ngày 19 tháng 02 năm 2024, Bộ Tài chính có Công văn số 1763//BTC-QLBH chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty Bảo hiểm Liên hiệp, cụ thể:

1. Chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty tăng vốn điều lệ từ 300.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng theo đề nghị của Công ty.

2. Đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tăng vốn theo quy định pháp luật kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật có liên quan.

3. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được Bộ Tài chính chấp thuận về nguyên tắc đề nghị tăng vốn điều lệ, Công ty phải báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại Khoản 5, Khoản 7 Điều 19 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%