Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm trâu, bò, sản phẩm bảo hiểm tôm của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm trâu, bò, sản phẩm bảo hiểm tôm của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt 28/07/2023 10:31:00 455

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm trâu, bò, sản phẩm bảo hiểm tôm của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

28/07/2023 10:31:00

Ngày 24/7/2023, Bộ Tài chính đã có Công văn số 7684/BTC-QLBH phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm trâu, bò, sản phẩm bảo hiểm tôm của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 1 lượt bình chọn
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%