Bộ Tài chính cho phép Sompo Japan thay đổi tên chính thức của Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính cho phép Sompo Japan thay đổi tên chính thức của Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh 15/05/2020 16:57:00 508

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính cho phép Sompo Japan thay đổi tên chính thức của Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh

15/05/2020 16:57:00

Ngày 15/5/2020, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 41/GPĐC3/VPĐD cho phép Công ty Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc., sửa đổi Giấy phép đặt văn phòng đại diện với nội dung như sau:

Thay đổi tên chính thức của Công ty

Tên cũ: Công ty Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.,

Tên mới: Công ty Sompo Japan Insurance Inc.,

Thay đổi tên chính thức của Văn phòng đại diện:

Tên cũ: Văn phòng đại diện Công ty Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc., tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên mới: Văn phòng đại diện Sompo Japan Insurance Inc., tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin khác