Bộ Tài chính chấp thuận việc Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sửa đổi, bổ sung Sản phẩm bảo hiểm tương trợ y tế và Sản phẩm bảo hiểm tương trợ nhân thọ

Bộ Tài chính chấp thuận việc Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sửa đổi, bổ sung Sản phẩm bảo hiểm tương trợ y tế và Sản phẩm bảo hiểm tương trợ nhân thọ 11/06/2020 16:26:00 701

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận việc Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sửa đổi, bổ sung Sản phẩm bảo hiểm tương trợ y tế và Sản phẩm bảo hiểm tương trợ nhân thọ

11/06/2020 16:26:00

Ngày 10/6/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 7007/BTC-QLBH chấp thuận việc Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sửa đổi, bổ sung Sản phẩm bảo hiểm tương trợ y tế và Sản phẩm bảo hiểm tương trợ nhân thọ theo đề nghị tại Công văn số 4325/ĐCT-KT gnày 06/5/2020 kể từ ngày 10/6/2020.

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm triển khai các sản phẩm bảo hiểm trên theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 10418/BTC-QLBH ngày 29/7/2014 của Bộ Tài chính.

Các tin khác