Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc gia hạn Giấy phép VPĐD của Công ty TNHH bảo hiểm Chevalier tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc gia hạn Giấy phép VPĐD của Công ty TNHH bảo hiểm Chevalier tại Thành phố Hồ Chí Minh 03/07/2019 11:36:00 493

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc gia hạn Giấy phép VPĐD của Công ty TNHH bảo hiểm Chevalier tại Thành phố Hồ Chí Minh

03/07/2019 11:36:00

Ngày 02/7/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1118/QĐ-BTC về việc gia hạn Giấy phép Văn phòng đại diện của Công ty TNHH bảo hiểm Chevalier tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chính Minh số 24/GP/VPĐD do Bộ Tài chính cấp ngày 24/10/2006 cho Công ty TNHH bảo hiểm Chevalier đến ngày 27/5/2022.

Các tin khác