Bộ Tài chính ban hành Quyết định số về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Globaleye Insurance Brokerage tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Globaleye Insurance Brokerage tại Thành phố Hồ Chí Minh 23/07/2019 11:30:00 465

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Globaleye Insurance Brokerage tại Thành phố Hồ Chí Minh

23/07/2019 11:30:00

Ngày 22/7/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1222/QĐ-BTC về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Globaleye Insurance Brokerage (L.L.C) tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Globaleye Insurance Brokerage (L.L.C) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Globaleye Insurance Brokerage (L.L.C) có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục đóng cửa Văn phòng đại diện và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

Các tin khác