Bộ Tài chính cho phép Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc được đặt văn phòng đại diện tại Hà Nội

Bộ Tài chính cho phép Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc được đặt văn phòng đại diện tại Hà Nội 22/04/2019 16:10:00 519

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính cho phép Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc được đặt văn phòng đại diện tại Hà Nội

22/04/2019 16:10:00

Ngày 19/4/2019, Bộ Tài chính cấp Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam số 61/GP/VPĐD cho Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc được đặt văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Tên chính thức của Văn phòng đại diện

Tên đầy đủ: Văn phòng đại diện Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc tại Hà Nội.

Tên viết tắt: Văn phòng đại diện K-sure Hà Nội.

Số lượng nhân viên của Văn phòng đại diện: 04 người

Phạm vi hoạt động

- Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện:

+ Làm chức năng văn phòng liên lạc của Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc;

+ Nghiên cứu thị trường;

+ Xúc tiến xây dựng các dự án đầu tư của Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc;

+ Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các dự án do Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc tài trợ tại Việt Nam.

- Văn phòng đại diện Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc tại Hà Nội không được thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Thời gian hoạt động: Giấy phép có giá trị đến ngày 19/4/2024.

Các tin khác