Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt 28/12/2018 14:03:00 4277

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

28/12/2018 14:03:00

C:\Users\toidx\AppData\Local\Temp\notesFCBCEE\LOGO BHBV CHUAN.png

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM

BẢO VIỆT

D:\VP\7. Chuc Nang nhiem vu - Mo hinh - Nhan su\Ban Tong Giam doc\Anh 4x6\Phan Kim Bang.jpg

Ông Phan Kim Bằng

Chủ tịch HĐTV/Chairman

Tên Công ty/Full name:

BaoViet Insurance Corporation

Tên viết tắt/Abbreviated name:

Bảo hiểm Bảo Việt/BVI

Trụ sở chính/Address of Head Office:

Số 104 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại/Tel: (024) 3826 2614

Fax: (024) 3825 7188

Email: bvvn@baoviet.com.vn

Website: www.baoviet.com.vn/baohiem

Giấy phép thành lập và hoạt động/The License of Establishment and Operation:

Số 45GP/KDBH ngày 23/11/2007

Văn phòng trụ sở chính và hệ thống các đơn vị thành viên/ Head office and Branches:

01 Trụ sở chính và 79 công ty thành viên

Số lượng cán bộ/Number of Employees:

3.246

Số lượng đại lý/Number of Agents:

51.780 đại lý cá nhân và 235 đại lý tổ chức