Bộ Tài chính gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện cho Công ty AmTrust Europe Limited

Bộ Tài chính gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện cho Công ty AmTrust Europe Limited 29/12/2017 14:22:00 512

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện cho Công ty AmTrust Europe Limited

29/12/2017 14:22:00

Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định số 2695/QĐ-BTC về việc gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện AmTrust Europe Limited tại Việt Nam như sau:

Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện số 57/GP/VPĐD do Bộ Tài chính cấp ngày 28/11/2012 cho Công ty AmTrust Europe Limited đến ngày 28/11/2022.

Các tin khác