Kinh doanh tái bảo hiểm dự báo sẽ trở nên có lợi hơn

Kinh doanh tái bảo hiểm dự báo sẽ trở nên có lợi hơn 12/09/2017 14:43:00 327

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kinh doanh tái bảo hiểm dự báo sẽ trở nên có lợi hơn

12/09/2017 14:43:00

Theo Fitch Ratings, lợi nhuận kinh doanh tái bảo hiểm tại Indonesia dự kiến ​​sẽ tăng do hiệu quả khai thác tăng.

Lợi nhuận ngành những năm trước đã đạt mức tăng trưởng khá mạnh, mức vốn chủ sở hữu trung bình trong 5 năm gần đây đạt 23%, nhờ vào khả năng tối ưu hóa năng lực của địa phương, thể hiện ở tỷ lệ kết hợp thấp hơn là 83% vào năm 2016 (năm 2015 là 91% ).

Mức vốn hóa của ngành cũng sẽ tăng lên vào năm 2017 do việc bổ sung vốn. Theo Fitch, việc tối ưu hóa năng lực địa phương có thể sẽ kích thích sự tăng trưởng lớn trong ngành tái bảo hiểm của Indonesia và nâng cao khả năng cạnh tranh ở châu Á. Dự đoán tỷ lệ giữ lại ngành sẽ tăng lên vào năm 2017 do các công ty tái bảo hiểm nhận thêm vốn từ các công ty mẹ.

Việc giảm nhẹ thiên tai cũng cải thiện khi phần lớn các công ty tái bảo hiểm ở Inđônêxia có thể bù đắp khoảng thời gian hoàn trả khoảng 400 năm, nhiều hơn yêu cầu 250 năm của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia.

Fitch cho biết sự phát triển kinh tế tích cực sẽ thúc đẩy mức tăng trưởng phí bảo hiểm của Indonesia đồng thời dự báo bảo hiểm tài sản, bảo lãnh tín dụng và bảo hiểm kỹ thuật sẽ tăng mạnh sau khi Chính phủ tăng ngân sách chính phủ.

Mặc dù trong quý 1, tăng trưởng phí bảo hiểm phi nhân thọ chậm hơn, Fitch dự đoán xu hướng tiếp tục giảm cùng với khả năng bảo vệ của các chương trình tái bảo hiểm và dự kiến phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng.

Về lĩnh vực kinh doanh, theo Fitch đánh giá ngành tái bảo hiểm sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng phí bảo hiểm, kênh bancassurance vẫn có tiềm năng lớn như kênh phân phối hiệu quả nhất, việc mở rộng sang các kênh khác cũng cần phát triển như thương mại điện tử.

(Theo Asia Insurance Review)