Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam cho Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam cho Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd 17/11/2017 15:57:00 1130

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam cho Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd

17/11/2017 15:57:00

Ngày 16/11/2017, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam số 35/GPĐC1VPĐD cho phép Công ty Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd sửa đổi Giấy phép số 35/GP/VPĐD với nội dung như sau:

Thay đổi địa điểm của Công ty Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd:

Địa chỉ cũ: số 178, Sejong-Ro, Jongno-Ku, Seoul, Hàn Quốc.

Địa chỉ mới: số 163, Sejongdaero, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc.

Các tin khác