Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc

Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc 09/06/2017 15:40:00 760

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc

09/06/2017 15:40:00

Ngày 01/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1022/QĐ-BTC về việc gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc như sau:

Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam số 05/GP/VPĐD do Bộ Tài chính cấp cho Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc đến ngày 11/5/2022.

Các tin khác