Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện của Công ty KB Insurance Co.,Ltd tại Việt Nam

Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện của Công ty KB Insurance Co.,Ltd tại Việt Nam 10/07/2017 15:24:00 901

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện của Công ty KB Insurance Co.,Ltd tại Việt Nam

10/07/2017 15:24:00

Ngày 04/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1252/QĐ-BTC về việc gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện của Công ty KB Insurance Co.,Ltd tại Việt Nam như sau:

Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam số 33/GP/VPĐD và số 34/GP/VPĐD do Bộ Tài chính cấp ngày14/6/2007 cho Công ty KB Insurance Co.,Ltd đến ngày 14/6/2022.

Các tin khác