Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc chấm dứt hoạt động VPĐD Công ty Assicurazioni Generali – Società Per Azioni tại Việt Nam

Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc chấm dứt hoạt động VPĐD Công ty Assicurazioni Generali – Società Per Azioni tại Việt Nam 17/03/2017 11:15:00 1250

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc chấm dứt hoạt động VPĐD Công ty Assicurazioni Generali – Società Per Azioni tại Việt Nam

17/03/2017 11:15:00

Ngày 13/3/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 459/QĐ-BTC về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Assicurazioni Generali – Società Per Azioni tại Việt Nam.

Công ty Assicurazioni Generali – Società Per Azioni có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục đóng cửa Văn phòng đại diện và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

Các tin khác