Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm ký kết biên bản hợp tác với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung (Hàn Quốc)

Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm ký kết biên bản hợp tác với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung (Hàn Quốc) 05/06/2017 09:15:00 1920

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm ký kết biên bản hợp tác với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung (Hàn Quốc)

05/06/2017 09:15:00

Ngày 01/6/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (IRT) đã ký kết biên bản hợp tác với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Samsung (Hàn Quốc) (SLI). Tham dự lễ ký kết có Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Lãnh đạo Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung (Hàn Quốc).

Anh ky ket 1.JPG

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết biên bản hợp tác

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai đơn vị, với mục tiêu góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam, hai đơn vị đã cùng thống nhất ký kết biên bản hợp tác trong ba lĩnh vực chuyên môn: chia sẻ kinh nghiệm về quản trị điều hành và đào tạo – phát triển nguồn nhân lực; trao đổi chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm; Hợp tác, trao đổi về bảo hiểm nói chung, quản lý đại lý nói riêng của Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Ngô Việt Trung – Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết: Với mục tiêu hướng tới thị trường bảo hiểm ngày càng phát triển và bền vững, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là hết sức quan trọng. Buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ này là sự khởi đầu tốt đẹp trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, cũng như việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Anh Trung phat bieu.JPG

Lãnh đạo Cục QLBH phát biểu tại Lễ ký kết

Ông Hwa Jong Oh – Phó Tổng giám đốc cấp cao, Công ty bảo hiểm nhân thọ Samsung trong bài phát biểu của mình tin tưởng rằng sự sẻ chia về công nghệ vận hành và đào tạo của SLI sẽ phần nào hỗ trợ cho IRT và có thể đóng góp vào sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam.

E:\CONG VIEC 2017\SAMSUNG LIFE\PICTURE\Samsung phat bieu.JPG

Ông Hwa Jong Oh – Phó TGĐ cấp cao, Công ty bảo hiểm nhân thọ Samsung phát biểu tại lễ ký kết.