Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép đặt VPĐD của Công ty Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép đặt VPĐD của Công ty Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd 24/01/2017 15:34:00 1013

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép đặt VPĐD của Công ty Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd

24/01/2017 15:34:00

Ngày 23/1/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 56/GPĐC1/VPĐD điều chỉnh Giấy phép đặt Văn phòng đại diện số 56/GP/VPĐD ngày 09/3/2012 của Công ty Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd với nội dung sau:

1. Thay đổi tên chính thức của Văn phòng đại diện:

Tên cũ: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Tái bảo hiểm vốn Châu Á.

Tên mới: Văn phòng đại diện Công ty Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd.

2. Gia hạn Giấy phép đặt văn phòng đại diện đến ngày 09/3/2022.

Các tin khác