Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty cổ phần dạng đóng môi giới bảo hiểm Malakut

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty cổ phần dạng đóng môi giới bảo hiểm Malakut 24/01/2017 15:25:00 976

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty cổ phần dạng đóng môi giới bảo hiểm Malakut

24/01/2017 15:25:00

Ngày 18/1/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 108/QĐ-BTC về việc gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty cổ phần dạng đóng môi giới bảo hiểm Malakut như sau:

Gia hạn Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Hà Nội số 22/GP/VPĐD do Bộ Tài chính cấp cho Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm dạng đóng Malakut đến ngày 11/10/2021.

Các tin khác