Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 88/QĐ-BTC về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Dongbu Insurance Co., Ltd tại TP Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 88/QĐ-BTC về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Dongbu Insurance Co., Ltd tại TP Hồ Chí Minh 13/01/2017 15:07:00 908

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 88/QĐ-BTC về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Dongbu Insurance Co., Ltd tại TP Hồ Chí Minh

13/01/2017 15:07:00

Ngày 12/1/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 88/QĐ-BTC về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Dongbu Insurance Co., Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Dongbu Insurance Co., Ltd có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục đóng cửa Văn phòng đại diện và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

Các tin khác