Monthly exchange rate - January 2024

Monthly exchange rate - January 2024 02/01/2024 11:04:00 292

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

 Content Information
 

Content Metadata

Revision: 1
Type: TinBai
Title: Monthly exchange rate - January 2024
Author: nguyenphuongthao
Security Group: MOF_All_Content
Account: nguyenphuongthao
Comments:
Role Access List:
Profile:
Folder: /Contribution Folders/Kho nội dung/BTC/Cổng chính/English/Monthly Exchange Rate/2020/
Hidden: FALSE
Read Only: FALSE
Inhibit Propagation: FALSE
Image Rendition Set:
Video Rendition Set:
mXoa: 0
Nhóm liên kết: 0
Tags:
Workflow Assignment:
Workflow Approval User List:
Ảnh đại diện: MOFUCM209347
Chuyên mục: 16230
Mục hiển thị: 16230
Ngày tạo: 2024-01-02 04:04:56Z
Người tạo: nguyenphuongthao
Ngày xuất bản: 2024-01-02 04:04:56Z
Người tạo phiên bản: nguyenphuongthao
Ngày sửa: 2024-01-03 03:53:57Z
Người sửa: nguyenphuongthao
Trạng thái: 2
Ngôn ngữ: en
Nhóm duyệt:
Cấp duyệt: 1
Liên kết web:
Tệp tin đính kèm:
Dòng sự kiện:
Ngày hết hạn:
Loại sự kiện:
Chuyên mục ảnh:
Album ảnh:
Chuyên mục video:
Người duyệt:
Người duyệt cơ sở:
Số lần đọc: 292
Số lần bình chọn: 0
Ngày thu thập:
Nguồn thu thập:
Đơn vị: mof
Cho phép bình chọn: 0
Tên bên mời thầu:
Tên gói thầu:
Thứ tự: 0
Cho phép bình luận: 0
Số lần chia sẻ qua email: 0
mNgayhieuluc:
mNgayhethieuluc:
mBieumau:
mSoquyetdinhcongbo:

Other News

Voted

Voting Score
0 / 5
0 votes
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%