CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH

Hệ thống đang trong quá trình nâng cấp.
Hệ thống sẽ hoạt động trở lại ngay sau khi hoàn thành việc bảo trì, nâng cấp.